" " " " " "

DIGITAL MARKETING MANAGER

12/10/2021

Nộp CV qua mail: fomo.em@gmail.com với tiêu đề Ứng tuyển vị trí DIGITAL MARKETING MANAGER - FOMO Mô tả công việc -           Xây dựng chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số; quản lý, vận hành và theo dõi tương tác trên soci...

DON'T BE MISSED OUT